خدمات دریایی متین دریا
خدمات دریایی متین دریا

با بکار گیری تکنولوژی، دانش روز مهندسی و مدیریت

به دنبال ارائه راه حل برای مشکلات موجود در زنجیره تامین این صنعت

در کنار بزرگان صنعت دریایی کشور

خدمات دریایی متین دریا
خدمات دریایی متین دریا

با بکار گیری تکنولوژی، دانش روز مهندسی و مدیریت

به دنبال ارائه راه حل برای مشکلات موجود در زنجیره تامین این صنعت

در کنار بزرگان صنعت دریایی کشور

خدمات دریایی متین دریا
خدمات دریایی متین دریا

با بکار گیری تکنولوژی، دانش روز مهندسی و مدیریت

به دنبال ارائه راه حل برای مشکلات موجود در زنجیره تامین این صنعت

در کنار بزرگان صنعت دریایی کشور

خدمات متین دریا

پروژه های متین دریا

درباره متین دریا

خدمات دریایی متین دریا در ابتدا فعالیت خود را با طراحی و تولید انواع تجهیزات ایمنی شناورها آغاز نمود و پس از دو سال از شروع فعالیت، نظارت بر تعمیرات اساسی شناورها و انجام برخی پروژه های تعمیراتی اعم از سیستم برق، سیستم های ناوبری، سیستم های اعلام و اطفاء حریق، تامین و سرویس تجهیزات امداد و نجات شناورها و همچنین خدمات مهندسی (اعم از تهیه نقشه جانمایی عمومی، کتابچه تعادل و …) را در دستور کار خود قرار داد.

اخبار و مقالات

کنوانسیون جستجو و نجات دریایی

کنوانسیون جستجو و نجات دریایی

تاریخچه بندر بوشهر

تاریخچه بندر بوشهر

آشنایی با انواع کشتی های تجاری

آشنایی با انواع کشتی های تجاری

شناسایی و رفع موانع کشتی سازی ضرورت رونق بیشتر این صنعت در بنادر استان بوشهر

شناسایی و رفع موانع کشتی سازی ضرورت رونق بیشتر این صنعت در بنادر استان بوشهر

نجات ۱۲ ملوان از خطر مرگ توسط امداد و نجات دریایی بندر بوشهر

نجات ۱۲ ملوان از خطر مرگ توسط امداد و نجات دریایی بندر بوشهر

رشد۲۳ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بندر بوشهر

رشد۲۳ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بندر بوشهر