داکینگ و آنداکینگ

با توجه به حضور شرکت ها و یارد های کشتی سازی مختلف در بنادر کشور و انجام مستمر عملیات ساخت و تعمیرات شناورها، انجام عملیات با کیفیت و تسریع به آب اندازی شناورها مستلزم نظارت و پیگیری توسط کارشناسان مجرب و متخصص این حوزه می باشد. در این راستا خدمات دریایی متین دریا با بهره گیری از امکانات و نیروی انسانی متخصص، خدمات پشتیبانی و نظارت صفر تا صد ساخت و تعمیرات شناورها را ارائه می نماید.

  • شناسایی کارگاه کشتی سازی جهت انجام تعمیرات
  • بازرسی از شناور به منظور تهیه چک لیست تعمیرات
  • نظارت توسط تیم فنی و ارائه گزارش تعمیرات شناور
  • تهیه قطعات و متریال مورد نیاز در زمان تعمیرات
  • نظارت QC بر ساخت و تعمیرات شناورها
  • تمیزکاری مخازن شناور