صدور بیمه نامه دریایی

خدمات دریایی متین دریا با همکاری شرکت های بیمه ای کلیه خدمات در خصوص صدور انواع بیمه نامه های دریایی را بهترین شرایط به مالکان محترم ارائه می نماید.

  • بدنه و ماشین آلات (Hull and Machinery)
  • حمایت و غرامت (P&I)
  • مسئولیت در قبال خدمه شناور
  • مسئولیت آلودگی سوختی
  • مسئولیت خارج سازی مغروقه
  • سایر بیمه های دریایی