نصب، شارژ و سرویس تجهیزات

تجهیزات ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجات شاید به طور مداوم مورد استفاده نباشند اما یک حادثه کوچک کافیست تا اهمیت آنها آشکار شود. تجهیزاتی که شارژ و سروس نشده باشند، در زمان وقوع حادثه نیز هیج کاربردی نخواهند داشت و یا نمی توانند عملکرد خوبی داشته باشند. کلیه خدمات نصب، شارژ و سرویس تجهیزات در خدمات دریایی متین دریا با کیفیت بالا انجام شده و پس از تائید نهایی با ارائه گواهینامه معتبر تحویل مشتری خواهد شد.

  • نصب، راه اندازی و تعمیر تجهیزات ناوبری و مخابراتی
  • شارژ و سرویس تجهیزات امداد و نجات
  • نصب، راه اندازی و سرویس تجهیزات آتش نشانی