خدمات فنی و مهندسی

طراحی شناور و هر سازه دریایی باید بر اساس محاسبات استاندارد مرتبط با معماری کشتی و مهندسی دریا صورت گیرد. رعایت انواع مقررات و قوانین دریایی، ایمنی و پایداری آن نیز باید در طراحی و ساخت مد نظر قرار گیرد. خدمات دریایی متین دریا به کمک مهندسین با تجربه و با استفاده از نرم افزار های تخصصی، کلیه امور فنی و مهندسی دریایی را با بهترین کیفیت به شما عزیزان ارائه می نماید.

  • طراحی انواع شناورها و سازه های دریایی
  • تهیه مدارک فنی شناورها
  • محاسبات تعادل و پایداری شناورها
  • طراحی و اجرای سیستم اطفاء حریق CO2
  • ارائه سیستم های نگهداری و تعمیرات
  • طراحی و مدلسازی قطعات مکانیکی